Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ANBI-gegevens

 • Naam
  'Stichting Samen Kunnen We Het Zelf' met als belangrijkste project 'Youth4youth'.

 • Status
  De aanvraag voor de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling is in behandeling.

 • RSIN
  Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer is 854805229

 • Contact
  Het telefoonnummer, post- en bezoekadres vindt u bij 'contact opnemen'

 • Doel
  De stichting Samen Kunnen We Het Zelf heeft tot doel om het (anoniem) inzetten van de eigen kracht en ervaringsdeskundigheid jongeren, ouders en andere burgers te bevorderen en te steunen. Dat kan betrekking hebben op opgroeien, opvoeden of persoonlijke problematiek. van mensen met elkaar te delen op een anonieme, digitaal toegankelijke, gelijkwaardige, verbindende, en steunende manier. Lees meer in de oprichtingsacte.

 • Het beleidsplan  beschrijft het voornemen van de stichting
  1) om samen met de jongeren van youth4youth leeftijdsgenoten uit te nodigen om als mattie (ervaringsdeskundige jongere) of als strijder (jongere met een persoonlijke vraag) deel te nemen aan het project en een account aan te maken in de digitale testomgeving.
  Daar kunnen zij oefenen met chatten.
  2) om de jongeren en de stagiairs daartoe voorlichting te laten geven op scholen en bij relevante organisaties
  3) om het project medio 2017 een nieuwe app te introduceren, waarmee de doelstelling realiseert wordt
  4) om de stichting fondsen te laten werven om het project breder bekend te maken en continuïteit te geven
  5) om een verdienmodel te ontwikkelen, waarmee het project in 2018 en verderliggende jaren door kan gaan.

 • De activiteiten tot mei 2017 laten zien dat
  * de crew van youth4youth (de jongeren, die het initiatief namen en het project leiden) samen met een tiental stagiairs 1) en 2) realiseren
  * de crew samen met ICT-bedrijf Lanthopus conform 3) het functioneel ontwerp gerealiseerd hebben en bouwen aan een versie, die getest moet gaan worden. In juni moet de nieuwe app geïntroduceerd worden, bij voorkeur tijdens Festival Mundial in Tilburg
  * de stichting conform 4) in gesprek is met diverse fondsen om het project in 2017 continuïteit en bekendheid te geven
  * de stichting samen met adviseur Paul van der Klein en Lanthopus een model ontwikkelen, waarmee youth4youth in 2018 financieel verder kan zoals bij 5) beschreven.

 • De bestuurders en hun functies staan genoemd onder het kopje over ons/bestuur. Daar staat aangegeven dat de bestuurders geen beloning ontvangen voor hun deelname, zoals beschreven staat in de statuten.
  De stichting heeft geen personeel in dienst.

 • De activiteiten van de stichting hebben louter betrekking op de activiteit youth4youth.

 • Het financieel overzicht brengt inkomsten en uitgaven in 2017 in beeld.

 • In de jaarstukken 2015 en 2016 vindt u de financiële gegevens over voorgaande jaren.

 

Het bestuur van de stichting Samen Kunnen We Het Zelf bestaat uit drie bestuursleden, waarvan een tweetal jongeren.  Het secretariaat wordt in opdracht van het bestuur uitgevoerd door Paul van der Klein.