Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Ons doel

We willen ondersteunen en bevorderen dat authentieke ervaringsdeskundigheid van jongeren en andere burgers anoniem wordt ingezet ten behoeve van lotgenoten. Deze ervaringsdeskundigheid heeft betrekking op opgroeien, opvoeden en/of problemen in de persoonlijke levenssfeer.

We willen verder datgene doen dat het bovenstaande kan bevorderen.

(vrij naar de statuten opgemaakt op 7 januari 2015)